guide-of-greece.gr
Ακολουθήστε μας
Facebook Link Twitter Link
> > Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
 

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις  18 Αποτελέσματα
Αξιολόγηση: 2.5 από 5
(2 Ψήφοι)
Μαμάη 3 & Αχαρνών - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS γεννήθηκε το 1990 από μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μοιραζόμασταν μια κοινή αντίληψη και ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που βιώναμε στη χώρα μας. Η άναρχη οικοδόμηση, ο μαζικός τουρισμός, η ρύπανση της θάλασσα ...
και των υδάτων, η αλλαγή του κλίματος, η καταστροφή των δασών, η υπεραλίευση και η εξαφάνιση σπάνιων ειδών άλλαζαν, και αλλάζουν, για πάντα το περιβάλλον που ζούμε και αγαπούμε και στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Κύριος στόχος της δράσης μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδίως των νέων.
Χαριλάου Τρικούπη 65 - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Τηλ: 2108848055, 2108848056
Η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (Ε.Π.Ε.Κ.), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1998 και σύμφωνα με το καταστατικό της έχει τους εξής σκοπούς: Την αναζήτηση, τον εντοπισμό την ανακάλυψη, τη μελέτη, την έρευνα, τη διαφύλαξη ...
την ανάδειξη, την προβολή και την προστασία των οικολογικών και περιβαλλοντικών αξιών και πόρων, της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των λαϊκών παραδόσεων, της ποιότητας ζωής και των αρχαιοτήτων στην Κορινθία και σε όλη τη χώρα. Την εκπαίδευση και την ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα αυτά. Την παρέμβαση υπέρ των ζητημάτων αυτών με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντική ...
εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ηροδότου 10 - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Αθήνα με σκοπό την αναδάσωση χέρσων εκτάσεων, την ανάπτυξη της φιλοδασικής συνείδησης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Φιλοδασική είναι αυτή που φύτεψε και διαχειρίζεται το Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής. Το Α.Δάσος της παραχωρήθηκ ...
με Προεδρικό Διάταγμα.
Φράττι 5 - Ακρόπολη - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Η Διεθνής Ένωση SD- MED είναι μία Ελληνο-Γαλλική και Διεθνής πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη και κατασκευή στην λεκάνη της Μεσογείου. Η ιδέα της συνεργασία ...
για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου συνάδει εν πολλοίς με την Γαλλική πολιτική, όπως αυτή εκφράστηκε το 2002 στην Σύνοδο Κορυφής του Johannesburg, προκειμένου να ευνοήσει την ανάδυση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της Μεσογείου. Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία θεωρούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ως μια οικονομική συνεργασία, μια συνεργασία αφενός στην υπηρεσία του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των οικολογικών ανισοτήτων και την από κοινού θεώρηση των διλημμάτων που θέτει η βιώσιμη ανάπτυξη, μια συνεργασία στην υπηρεσία του Ανθρώπου αφετέρου, δομημένη γύρω από την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά, την πρόσβαση στην κατοικία. Με την πρωτοβουλία αυτή, δίδουμε έμφαση, κατά προτεραιότητα, στην αειφορική κατασκευή ως πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα, και στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στον σχεδιασμό του κτιρίου και της κατοικίας, της πόλης και της γειτονιάς, στον χωρικό σχεδιασμό σε μεγαλύτερη κλίμακα (χωροταξία, περιφερειακός σχεδιασμός).
Τηλ: 2109235310
Σύλλογος με έδρα τον παραδοσιακό οικισμό Εμπορείου. Σκοπό έχει τη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, βάζοντας σε προτεραιότητα το τοξικό ναυάγιο Sea Diamond.
Κλεισόβης 9 - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Greenpeace δίνει έναν πολύπλευρο αγώνα για να προλάβει και να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη.
Τηλ: 2103840774, 2103840775
Κωνσταντινουπόλεως 36 - Βύρωνας - Αθήνα
Σκοπός της "Περιβαλλοντικής Σκέψης" είναι η ενημέρωση του ενεργού πολίτη για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, η συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σχετικά με το περιβάλλον, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικώ ...
σεμιναρίων, η εκπόνηση μελετών, η διεξαγωγή έρευνας σε περιβαλλοντικά θέματα, η παρακολούθηση προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον όπως η Παγκόσμια Θέρμανση, η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή κλπ.
Γέρμενη 3 - Αργοστόλι - Κεφαλλονιά - Επτάνησα
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ/ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
Τηλ: 2671022270
Πρώτο μας μέλημα: η μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Οι γνώσεις μας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, με ολοκληρωμένες απαντήσεις και επιτυχείς εφαρμογέ ...
σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.
Φιλαρέτου 60 - Καλλιθέα - Αθήνα
Ο ΙΛΙΣΟΣ είναι μία Ελληνική περιβαλλοντική «Μη Κυβερνητική Οργάνωση», η οποία έχει δημιουργήσει το διεθνές δίκτυο ΙΛΙΣΟΣ, με τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων από Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά κράτη. Η δράση της σε 9 Δήμους της Αττικής (Αθήνα, Ταύρος ...
Μοσχάτο, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Αγ. Δημήτριος, Ηλιούπολη, Γλυφάδα και Αιγάλεω) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχοι είναι: Η προώθηση θεμάτων και προτάσεων αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης και η διάδοση της οικολογίας και φυσιολατρίας. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την προστασία των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Τηλ: 2109577045
Καραμολέγκου & Λεωφόρος Αλίμου - Καισαριανή - Αθήνα
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΣΕΙΣΜΟΙ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΕΣ κ.λ.π.)
Αγίου Κωνσταντίνου 12 - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με κυριότερο σκοπό του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών της Αττικής ...
καθώς και την παροχή βοήθειας, στο μέτρο του δυνατού, προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Ο σύλλογός μας συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά τόπους Δασαρχεία της Αττικής. 21 Χρόνια Λειτουργείας 976 Πυροφυλάξεις 2161 Εθελοντές 106 Δασικές Πυρκαϊές
Τηλ: 2105200680
Ιατροπούλου 1 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τομείς δραστηριότητας: -Δασοπροστασία -Δασοπυρόσβεση -Οργάνωση δράσης σε περίπτωση σεισμού και λοιπών φυσικών καταστροφών -Ενημέρωση - Πρόληψη
Τηλ: 2721063035, 6973275153
Φιλελλήνων 26 - Σύνταγμα - Αθήνα Κέντρο - Αθήνα
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κομμάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες ...
Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να εμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.
Μιαούλη 51 - Μοσχάτο - Αθήνα
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS, ιδρύθηκε το 1995, από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Στόχος της είναι η προστασία του ποταμού ΚΗΦΙΣΟΥ και όχι μόνο. Συμμετέχει στα δίκτυα: ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Συντονιστικής Επιτροπή ...
Συλλόγων και Κινήσεων Ελεύθερων Χώρων Αθήνας Συντονιστική Επιτροπή για την διάσωση της παραλίας Σαρωνικού
Κεφαλληνίας 9 - Παράδεισος Αμαρουσίου - Μαρούσι - Αθήνα
Το ECOCITY είναι μια Αστική Εταιρεία μη Κεροσκοπικού Χαρακτήρα, καρπός της συνεργασίας φορέων της Κοινωνικής και Επιστημονικής Κοινότητας, που δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον, μέσα από την ανάδειξ ...
των προβλημάτων στις πόλεις και την ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης. Δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα μέσα από ένα εθελοντικό πλαίσιο που επενδύει στην ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια αντίληψης στους πολίτες μεγάλων πόλεων. Στόχος του ecocity είναι η καλλιέργεια αντίληψης και η συμμετοχή στη μείωση των επιπτώσεων των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.
Τηλ: 2106196757
Προηγούμενη Σελίδα
1
Επόμενη Σελίδα
    ΑΡΧΙΚΗ   |   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   |   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   |   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   |   ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ